Translate (tłumacz)

wtorek, 18 lutego 2014

Różne znaczenia zazdrości

Poznałam różne rodzaje zazdrości. Pewnie wam sama zazdrość kojarzy się z zdradą między ludźmi w związku.Ale zazdrość przybiera też inną postać. Pojawia się ona w pracy, w szkole, i w innych przypadkach.Opowiem wam jeden z nich gdy w szkole twoja przyjaciółka dostała gorszą ocenę z przedmiotu od ciebie może nazwać cię "kujonem". Sama zostałam nazwana parę razy tak nazwana. To jest właśnie zazdrość tylko inaczej nazwana. Inny przykład o markowe ubrania, na które cię stać, ale kogoś innego nie. Może, aby poprawić sobie humor i podbudować swą pewność siebie nazwać twoje ubrania np. że wyglądają jak ze śmieci itp. Tak jest również z hej-terami, którzy także mogą być zazdrośni wypisując bzdury na temat innych odważnych ludzi, którzy zaczęli kręcić filmiki na YouTube. Naprawdę nie jest łatwo pokazać się publicznie i zmierzyć się z tyloma komentarzami na swój temat. A waszym zdaniem czym jest zazdrość? Na dzisiaj  to na tyle. Dziękuje za przeczytanie.


 I got to know different kinds of jealousy. Most probably you associate very jealousy with the betrayal between people in the connection. but jealousy is assuming also an other form. She appears at the work, at school, and in other przypadkach.Opowiem for you one of them when at school your ripe friend from you can call a poor mark in the object you with "swot". Alone I have been named several times this way named. It is exactly an only differently named jealousy. Other example against designer clothes which you can afford, but somebody else not. He can so that raise oneself spirit and underpin one's self-confidence to name your clothes e.g. look like of rubbish and the like It this way is also from hej-terami which can also be envious writing out nonsenses about other brave people which started shooting films on YouTube. Really it isn't easy to appear publicly and to stand up to this many comments to it subject. And with your sentence what is jealousy? For today it enough. I thanks for reading.
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

za każdy komentarz bardzo dziękuje :*