Translate (tłumacz)

sobota, 1 lutego 2014

On new year 10 decisions

oto moje 10 postanowień na nowy rok , mam zamiar spełniać :

postanowienia noworoczne :
1. zawsze być sobą . nieważne co powiedzą ludzie zawsze trzeba dążyć do swoich marzeń i postawionych sobie celów.
2. przeczytać więcej książek 
3.nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwile ,bo jedyny czas kiedy nie mogę nic zrobić to wczoraj i jutro
4.zamiast przesiadywać po nocach np. na Facebooku mogłabym kłaść się spać wcześniej , aby nie mieć problemu z wstaniem nie tylko do szkoły ale także wstać rano i po prostu iść zrobić coś la siebie . 
5.mniej się stresować ,bo to nie jest ani potrzebne ani zdrowe .
6. spełniać krok po kroku swoje najważniejsze marzenie [ tak jakby od ziarnka piasku do Sahary haha ! ]
7.zdrowiej się odżywiać i między innymi jeść mniej czekolady , słodyczy i niezdrowych rzeczy .
8. nie udawać kogoś kim nie jestem ,bo nie jest dobre i do tego męczące
9.zacząć kręcić filmiki na YouTube ,ponieważ oglądam inne youtuberki i bardzo mi się to podoba , po prostu lubię się udzielać 
10.nie wydawać pieniędzy na głupoty . lepiej uzbierać pieniądze i kupić coś porządnego co naprawdę potrzebuje
 chciałabym spełnić wszystkie 10 postanowień ale pewnie i tak mi  się to nie uda ,ale po to jest 12 miesięcy więc zaczynam!!!
A jakie wy macie postanowienia noworoczne może nawet ich nie macie , a ja was to tego gorąco zachęcam , bo naprawdę warto.  <3 :*


here my 10 decisions for the new year, I intend to fulfil:

New Year decisions:

1. always to be oneself. unimportant what people will always say it is necessary to aspire its dreams and targets put for oneself.

2. to read more books

3. not to leave everything on last moments, because only time when I cannot do nothing it yesterday and tomorrow

4. instead of to spend whole nights e.g. on Facebooku I could lie down to sleep earlier so that don't have a problem with getting up not only to the school but also stand up in the morning and simply go to do something la of oneself.

5. less to become stressed, because it isn't neither needed nor healthy.

6. to fulfil one's most important dream step by step [as if from the grain of sand to the Sahara haha!]

7. more healthily to eat and among others to eat less chocolate, sweets and unhealthy things.

8. not to imitate somebody whom I am not, because isn't good and to it tiring
9. to start shooting films on YouTube, since I am watching other youtuberki and very much I like it, I simply like to infect

10. not to spend money to nonsenses. better to collect money and to buy something neat what really needs

I would like to fulfil all 10 decisions but most probably still for me it will fail, but so there are 12 months up to it I am starting!!!

And what New Year decisions you have perhaps even you don't have them, and I of you it warmly I am encouraging it, because really it is worthwhile. < 3: *

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

za każdy komentarz bardzo dziękuje :*