Translate (tłumacz)

środa, 12 lutego 2014

Języki świata

 Wydaje mi się, że ja trochę zmienić swoje postępowanie, ale także nie przejmować się bzdurami. Kiedy zaczynam się czegoś uczyć zawsze jest to angielski, na którym mi bardzo zależy na pierwsze szkolne półrocze mam 4+ nie 5 dlatego, że muszę popracować nad wymową.Mi nauka języka angielskiego przynosi satysfakcje i radość, że teraz słowa, które wcześniej wydawały się nie zrozumiałe teraz są najprostsze na świecie. Napiszcie jakiego języka wy lubicie lub już umiecie. Z mojego otoczenia znam ludzi, którzy chcą nauczyć się języka japońskiego, a potem wyjechać do Tokio. Inni natomiast chcą wyjechać do Francji, ale na razie uczą się francuskiego. W brew pozorom nie wszyscy tak bardzo zależy na angielskim, chociaż porozumiesz się nim praktycznie wszędzie.

It seems to me, that I a bit to change one's behaviour, but also not to be upset with nonsenses. When I am starting learning something always it is for the first school half year I have English about which I very much care 4 + not 5 because I must do some work on the pronunciation. the learning of English is giving me satisfactions and joy, that now words which earlier seemed not lucid now are simplest in the world. What tongue write you like or you can already. From my surroundings I know people which want to learn the Japanese tongue, and then to leave for Tokyo. Other however they want to leave for France, but at the moment are learning French. Into the eyebrow for appearances not everyone so much he depends on English, although you will communicate for them practically everywhere.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

za każdy komentarz bardzo dziękuje :*